Jan Regenermel

Stavební dozor

Jako stavební dozor zajistím následující činnosti:
–       Zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem
–       Kontrolu stavebního povolení, projektové  dokumentace a smlouvy o dílo
–       Kontrolní činnost v průběhu realizace stavby, hlavně konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby
–       Dodržování zápisů ve stavebním deníku
–       Plánování a přípravu na kontrolní dny včetně pořízení zápis
–       Kontrolní činnost v průběhu realizace stavby
–       Přípravu podkladů pro kolaudaci stavby